ян. 232020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“

Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=955916&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=955920&mode=view

1. Решение Time stamp: Jan 23 15:44:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jan 23 15:44:52 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jan 23 15:45:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. ЕЕДОП Time stamp: Jan 23 15:45:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Разяснение № 1 Time stamp: Jan 30 14:25:30 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Техническа спецификация – актуална Time stamp: Jan 30 14:25:40 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Решение за одобряване на обявление за изменение Time stamp: Jan 30 14:26:03 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол 1 Time stamp: Feb 20 14:54:12 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Feb 28 15:49:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 6 15:05:22 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 6 14:59:03 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Протокол №3 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 6 14:59:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обобщен протокол Time stamp: Mar 6 14:59:19 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Mar 6 14:59:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Jun 5 13:04:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор Time stamp: Jun 5 13:04:50 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо Time stamp: Jun 5 13:05:01 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Обявление за приключен договор с Бойлс Фууд Къмпани ЕООД Time stamp: Jun 7 18:44:16 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)