ян. 142019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции”

1. Обява Time stamp: Jan 14 13:08:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 14 13:09:29 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение Time stamp: Jan 22 13:06:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение за прекратяване на ОП по две от обособените позиции Time stamp: Mar 19 14:34:36 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: Mar 29 14:16:37 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Договор по ОП № 1 от дата 02.05.2019 г.

7. Възлагателно писмо по ОП № 1 от дата 02.05.2019 г.

8. Договор по ОП № 4 от дата 02.05.2019 г.

9. Възлагателно писмо по ОП № 4 от дата 02.05.2019 г.

10. Договор по ОП № 5 от дата 02.05.2019 г.

11. Възлагателно писмо по ОП № 5 от дата 02.05.2019 г.

12. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 7 18:29:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

май 302017
 

 

 1. Обява
 2. Документи за участие
 3. Обява №695/06.06.2017 г. за удължаване на срока за подаване на оферти
 4. Съобщение – договор по обособена позиция № 1
 5. Протокол от 13.06.2017 г.

 

ян. 262017
 
 1. Обява
 2. Документи за участие
 3. Обява – удължаване на срок
 4. Протокол във връзка с обява №352/26.01.2017 г.
 5. Договор месо и месни продукти
 6. Договор мляко, млечни продукти и яйца
 7. Договор плодови, зеленчукови консерви и пакетаж
 8. Възлагателно писмо
ян. 192017
 
 1. Обява
 2. Документи за участие
 3. Обява – удължаване на срок
 4. Протокол – класиране на участници
 5. Протокол – прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
 6. Съобщение – прекратяване на обществена поръчка