ян. 142019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции” 1. Обява Time stamp: Jan 14 13:08:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. […]

май 302017
 

  Обява Документи за участие Обособена позиция №1 Мляко и млечни хранителни продукти Обособена позиция №2 Месо, месни хранителни продукти, риба и яйца Обява №695/06.06.2017 г. за удължаване на срока за подаване на оферти Съобщение […]

ян. 262017
 

Обява Документи за участие Обява – удължаване на срок Протокол във връзка с обява №352/26.01.2017 г. Договор месо и месни продукти Договор мляко, млечни продукти и яйца Договор плодови, зеленчукови консерви и пакетаж Възлагателно писмо

ян. 192017
 

Обява Документи за участие Обява – удължаване на срок Протокол – класиране на участници Протокол – прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Съобщение – прекратяване на обществена поръчка