апр. 062023
 
Бюджет на ДГ "Велимира" за 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 31.03.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2023 – 30.09.2023 г. Отчет за […]

апр. 082022
 
Бюджет на ДГ "Велимира" за 2022 г.

Бюджет за 2022 г. Бюджет Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.03.2022 г. Отчет Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. Отчет за изпълнението на бюджета за периода […]

апр. 052021
 
Бюджет на ДГ "Велимира" за 2021 г.

Бюджет за 2021 г. Бюджет Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 г. Отчет Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. Отчет Отчет за изпълнението на бюджета за […]

апр. 142020
 
Бюджет на ДГ "Велимира" за 2020 г.

Бюджет за 2020 г. Бюджет Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г. Отчет Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. Отчет Отчет за изпълнението на бюджета за […]