окт. 162019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03533-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939237&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939240&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 16 13:47:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 16 13:47:42 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 16 13:47:53 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 16 13:48:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 16 13:48:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Решение за прекратяване на обособена позиция № 3 Time stamp: Oct 31 14:51:38 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)