ян. 232020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“ Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0002 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=955916&newver=2 Линк към […]

ян. 072020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“ Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=952729&newver=2 Линк към […]

окт. 162019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира“, по четири обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03533-2019-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939237&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939240&mode=view 1. Решение […]