ян. 072020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“

Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=952729&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=952731&mode=view

1. Решение Time stamp: Jan 7 14:47:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jan 7 14:47:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jan 7 14:48:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. ЕЕДОП Time stamp: Jan 7 14:48:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Jan 8 14:45:11 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Информация за прекратяване на обществената поръчка Time stamp: Jan 21 09:54:10 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

окт. 162019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03533-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939237&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939240&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 16 13:47:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 16 13:47:42 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 16 13:47:53 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 16 13:48:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 16 13:48:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Решение за прекратяване на обособена позиция № 3 Time stamp: Oct 31 14:51:38 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Информация за прекратяване на обособена позиция № 3 Time stamp: Nov 12 13:28:20 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол 1 Time stamp: Nov 19 15:37:39 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Nov 27 14:42:35 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 12 13:44:50 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 12 13:45:03 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 12 13:45:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 12 13:50:43 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 12 13:50:52 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Стелит 1“ ЕООД Time stamp: Dec 13 15:02:12 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „С ПЛЮС Н“ ООД Time stamp: Dec 13 15:02:23 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Надежда 2000“ ЕООД Time stamp: Dec 13 15:02:34 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Dec 13 15:02:44 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)