ян. 232020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“

Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=955916&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=955920&mode=view

1. Решение Time stamp: Jan 23 15:44:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jan 23 15:44:52 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jan 23 15:45:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. ЕЕДОП Time stamp: Jan 23 15:45:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Разяснение № 1 Time stamp: Jan 30 14:25:30 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Техническа спецификация – актуална Time stamp: Jan 30 14:25:40 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Решение за одобряване на обявление за изменение Time stamp: Jan 30 14:26:03 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол 1 Time stamp: Feb 20 14:54:12 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Feb 28 15:49:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 6 15:05:22 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 6 14:59:03 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Протокол №3 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 6 14:59:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обобщен протокол Time stamp: Mar 6 14:59:19 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Mar 6 14:59:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Jun 5 13:04:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор Time stamp: Jun 5 13:04:50 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо Time stamp: Jun 5 13:05:01 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Обявление за приключен договор с Бойлс Фууд Къмпани ЕООД Time stamp: Jun 7 18:44:16 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

ян. 072020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“

Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=952729&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=952731&mode=view

1. Решение Time stamp: Jan 7 14:47:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jan 7 14:47:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jan 7 14:48:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. ЕЕДОП Time stamp: Jan 7 14:48:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Jan 8 14:45:11 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Информация за прекратяване на обществената поръчка Time stamp: Jan 21 09:54:10 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

окт. 162019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03533-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939237&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939240&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 16 13:47:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 16 13:47:42 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 16 13:47:53 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 16 13:48:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 16 13:48:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Решение за прекратяване на обособена позиция № 3 Time stamp: Oct 31 14:51:38 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Информация за прекратяване на обособена позиция № 3 Time stamp: Nov 12 13:28:20 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол 1 Time stamp: Nov 19 15:37:39 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Nov 27 14:42:35 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 12 13:44:50 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 12 13:45:03 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 12 13:45:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 12 13:50:43 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 12 13:50:52 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Стелит 1“ ЕООД Time stamp: Dec 13 15:02:12 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „С ПЛЮС Н“ ООД Time stamp: Dec 13 15:02:23 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Надежда 2000“ ЕООД Time stamp: Dec 13 15:02:34 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Dec 13 15:02:44 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 21 15:16:23 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 21 15:16:32 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 21 15:16:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 21 15:16:51 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Възлагателно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 21 15:17:03 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

24. Договор по ОП №4 Time stamp: Feb 21 15:17:13 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

25. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 8 09:40:32 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

26. Обявление за приключен Договор със Симид Агро ЕООД за ОП №1 Time stamp: Mar 18 17:19:52 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

27. Обявление за приключен Договор с Петров Комерс ЕООД за ОП №2 Time stamp: Mar 18 17:23:44 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

28. Обявление за приключен Договор със „С+Н“ ООД за ОП №4 Time stamp: May 12 18:00:44 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

мар. 252019
 

1. Обява Time stamp: Mar 25 14:18:08 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Заповед Time stamp: Apr 4 13:45:05 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

ян. 142019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции”

1. Обява Time stamp: Jan 14 13:08:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 14 13:09:29 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение Time stamp: Jan 22 13:06:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение за прекратяване на ОП по две от обособените позиции Time stamp: Mar 19 14:34:36 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: Mar 29 14:16:37 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Договор по ОП № 1 от дата 02.05.2019 г.

7. Възлагателно писмо по ОП № 1 от дата 02.05.2019 г.

8. Договор по ОП № 4 от дата 02.05.2019 г.

9. Възлагателно писмо по ОП № 4 от дата 02.05.2019 г.

10. Договор по ОП № 5 от дата 02.05.2019 г.

11. Възлагателно писмо по ОП № 5 от дата 02.05.2019 г.

12. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 7 18:29:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

май 302017
 

 

 1. Обява
 2. Документи за участие
 3. Обява №695/06.06.2017 г. за удължаване на срока за подаване на оферти
 4. Съобщение – договор по обособена позиция № 1
 5. Протокол от 13.06.2017 г.

 

ян. 262017
 
 1. Обява
 2. Документи за участие
 3. Обява – удължаване на срок
 4. Протокол във връзка с обява №352/26.01.2017 г.
 5. Договор месо и месни продукти
 6. Договор мляко, млечни продукти и яйца
 7. Договор плодови, зеленчукови консерви и пакетаж
 8. Възлагателно писмо
ян. 192017
 
 1. Обява
 2. Документи за участие
 3. Обява – удължаване на срок
 4. Протокол – класиране на участници
 5. Протокол – прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
 6. Съобщение – прекратяване на обществена поръчка