ян. 232020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“ Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0002 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=955916&newver=2 Линк към […]

ян. 072020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“ Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=952729&newver=2 Линк към […]

окт. 162019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира“, по четири обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03533-2019-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939237&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939240&mode=view 1. Решение […]

мар. 252019
 

1. Обява Time stamp: Mar 25 14:18:08 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Заповед Time stamp: Apr 4 13:45:05 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

ян. 142019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции” 1. Обява Time stamp: Jan 14 13:08:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. […]

май 302017
 

  Обява Документи за участие Обособена позиция №1 Мляко и млечни хранителни продукти Обособена позиция №2 Месо, месни хранителни продукти, риба и яйца Обява №695/06.06.2017 г. за удължаване на срока за подаване на оферти Съобщение […]

ян. 262017
 

Обява Документи за участие Обява – удължаване на срок Протокол във връзка с обява №352/26.01.2017 г. Договор месо и месни продукти Договор мляко, млечни продукти и яйца Договор плодови, зеленчукови консерви и пакетаж Възлагателно писмо

ян. 192017
 

Обява Документи за участие Обява – удължаване на срок Протокол – класиране на участници Протокол – прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Съобщение – прекратяване на обществена поръчка