ян. 072020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ ”Велимира”– гр. Пловдив“

Номер на поръчката в АОП: 03533-2020-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=952729&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=952731&mode=view

1. Решение Time stamp: Jan 7 14:47:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jan 7 14:47:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jan 7 14:48:05 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. ЕЕДОП Time stamp: Jan 7 14:48:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Jan 8 14:45:11 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Информация за прекратяване на обществената поръчка Time stamp: Jan 21 09:54:10 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)