ян. 262017
 
 1. Обява
 2. Документи за участие
 3. Обява – удължаване на срок
 4. Протокол във връзка с обява №352/26.01.2017 г.
 5. Договор месо и месни продукти
 6. Договор мляко, млечни продукти и яйца
 7. Договор плодови, зеленчукови консерви и пакетаж
 8. Възлагателно писмо
ян. 192017
 
 1. Обява
 2. Документи за участие
 3. Обява – удължаване на срок
 4. Протокол – класиране на участници
 5. Протокол – прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
 6. Съобщение – прекратяване на обществена поръчка