СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО COVID-19

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед №РД-01-263/14.05.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

Преустановяват се посещенията на децата в детските градини!

 

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно!!!

Заповедта на министър Ананиев

15 Май 2020 г.


Уважаеми родители,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка , свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г

Преустановяват се посещенията на децата в детските градини до 13.05.2020 г.!

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно !!!

Заповедта на министър Ананиев

10 Април 2020 г.


Уважаеми родители,
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
Преустановяват се посещенията на децата в детските градини до 12.04.2020 г. включително!
При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно !!!

Заповедта на министър Ананиев

26 Март 2020 г.


13 Март 2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта на министър Ананиев

 

Отдел „Образование и бизнес развитие“

Община Пловдив