окт. 202022
 

На 19.10. 2022 г. на територията на ДГ „Велимира“ се проведе учебна ТРЕНИРОВЪЧНА евакуация. Със съдействието на 04 РСПБЗН, гр. Пловдив служителите и децата от детската градина се запознаха с начините и действията за реагиране при възникнала критична ситуация и пожар, както и със специфичната работа на пожарникарите.
Благодарим на екипа на 04 РСПБЗН, гр. Пловдив за осъществената тренировъчна евакуация, за усмивките и емоциите на щастливите ни деца!