сеп. 062022
 

За нас е удоволствие да споделим с вас проектната дейност на децата от четвърта Б група „Маргаритка“. Провокирани от учителите и подкрепени от родителите си децата в продължение на цялата учебна година създаваха своите проекти, които после сами презентираха пред приятелите от групата, пък и на по-малките деца в нашата градина. По повод различни събития и бележити дати, децата сами избираха и си разпределяха темите. Готовите проекти украсяваха нашата градина и дълго служиха за учебен материал на всички деца и учители.

Благодарим ви деца, учители и родители!