апр. 082022
 

Бюджет за 2022 г.
Бюджет


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.03.2022 г.
Отчет


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 30.09.2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г.


Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г.