апр. 052021
 

Бюджет за 2021 г.
Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 г.
Отчет

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
Отчет

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 г.
Отчет

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.
Отчет