мар. 192021
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ 22.03.2021 ГОД. ДО 31.03.2021 ГОД. , СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-01- 173/ 18.03. 2021 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ПРИ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО!!!

 
Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването