апр. 142020
 

Бюджет за 2020 г.
Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Отчет

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
Отчет

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.
Отчет

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
Отчет