февр. 052020
 

Магически кукерски маски изработиха деца и родители. Обичаят свързан с кукерите е разпространен в Балканите. У нас води началото си от траките.Така те са чествали отминаването на зимата и посрещането на земеделската нова година. С нашите кукерски маски искаме да пропъдим студеното време и да дойде пролетта.