ян. 142019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Велимира”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции”

1. Обява Time stamp: Jan 14 13:08:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 14 13:09:29 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение Time stamp: Jan 22 13:06:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение за прекратяване на ОП по две от обособените позиции Time stamp: Mar 19 14:34:36 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: Mar 29 14:16:37 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Договор по ОП № 1 от дата 02.05.2019 г.

7. Възлагателно писмо по ОП № 1 от дата 02.05.2019 г.

8. Договор по ОП № 4 от дата 02.05.2019 г.

9. Възлагателно писмо по ОП № 4 от дата 02.05.2019 г.

10. Договор по ОП № 5 от дата 02.05.2019 г.

11. Възлагателно писмо по ОП № 5 от дата 02.05.2019 г.

12. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 7 18:29:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)