Прием

 

Приема в ДГ „Велимира“ се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране. За повече информация последвайте линка:

http://dz-priem.plovdiv.bg/

 

Нормативни документи:

 
1. Наредба

2. Приложение №1

3. Приложение №2

4. Приложение №3

5. Приложение №4

6. График на дейностите за 2024 г.