Екипи

 

 

Теодора Симеонова – Директор
Генчо Биволарски – старши учител по музика в детската градина
Мариана Найденова – медицинска сестра
Група Учители Помощник възпитател
Първа A група ,,Лилия,, Ина Димитрова – учител

Ваниела Ачева – старши учител

Станка Димитрова
Първа Б група ,,Звънче,, Величка Димитрова – учител

Ана Василева –  учител

Минка Хаджиева
Втора A

група ,,Дъга,,

Снежана Дошкова – учител

Калинка Вълкова –  учител

Богалина Казакова
Втора Б група ,,Маргаритка,, Таня Златева – учител

Мариана Панайотова –  учител

Стефка Кондузова
Трета A ПГ  ,,Детелина,, Биляна Николова  – ст. учител

Цветелина Генчева – учител

Мария Тоскова
Трета Б ПГ  ,,Слънчо,, Гергана Царева – учител

Гичка Петкова –  учител

Екатерина Криворова
Четвърта A ПГ

,,Калинка,,

Атанаска Каракехайова –  учител

Седа Мюмюнова – учител

Стойка Христева
Четвърта Б ПГ  ,,Виолетка,, Мария Тодорова –  учител

Румяна Димитрова – старши учител

Мариана Калоферова

Райна Пашова – ЗАС

Тодорка Балабурова – Снабдител

Йордан Петков – РПС

Лиляна Йончева – Готвач

Илинка Ганева – помощник готвач

Красимира Петкова – работник кухня

Атанаска Узунова – общ работник