Екипи

 

 


Теодора Симеонова – Директор
Група Учители Помощник възпитател
Първа A група  „Детелина“ Биляна Николова  – старши учител

Цветелина Генчева – учител

Мария Тоскова
Първа Б група

,,Слънчо,,

Гичка Петкова –  учител

Десислава Стоянова – учител

Екатерина Криворова
Втора A група

,,Калинка,,

Атанаска Каракехайова –  учител

Станка Джоглова – учител

Стойка Христева
Втора Б група ,,Виолетка,, Мария Ставрева – старши учител

Седа Мюмюнова – учител

Мариана Калоферова
Трета A група

,,Лилия,,

Ваниела Ачева – старши учител

Ина Димитрова – старши учител

Станка Димитрова
Трета Б група  ,,Звънче,, Ива Златева – учител

Теодора Йончева –  учител

Минка Хаджиева
Четвърта A група

,,Дъга,,

Калинка Вълчева –  учител

Величка Димитрова – учител

Богалина Казакова
Четвърта Б група

,,Маргаритка,,

Таня Златева – старши учител

Мариана Панайотова –  учител

Красимира Петкова
Ангелина Литовойска – учител по музика
Емилия Дъбова – медицинска сестра

Райна Пашова – ЗАС

Тодорка Балабурова – Снабдител

Йордан Петков – РПС

Лиляна Йончева – Готвач

Иванка Дамянова – помощник готвач

Габриела Иванова – работник кухня

Атанаска Узунова – общ работник