Екипи

 

I А гр. „Дъга“ , учители Калинка Вълчева и Снежана Дошкова, пом. възпитател Богалина Казакова
I Б гр. „Маргаритка“ , учители Таня Златева и Марияна Панайотова, пом. възпитател Стефка Кондузова
II А гр. „Детелина“ , учители Биляна Николова и Цветелина Генчева, пом. възпитател Мария Тоскова
II Б гр. „Слънчо”, учители Гергана Царева и Гичка Петкова, пом. възпитател Екатерина Криворова
ПГ-5 А „Калинка”, учители Атанаска Каракехайова и Ива Златева, пом. възпитател Стойка Христова
ПГ-5 Б гр. „Виолетка“ , учители Теодора Симеонова и Мария Тодорова, пом. възпитател Мариана Калоферова
ПГ-6 Б гр „Звънче“ , учители Величка Димитрова и Румяна Димитрова, пом. възпитател Минка Хаджиева
ПГ-6 А гр. гр. „Лилия“ , учители Ваниела Ачева и Ина Димитрова, пом. възпитател Станка Димитрова